Ogres novada sporta centrs ir Ogres novada pašvaldības dibināta un Ogres novada domes Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura realizē profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmas – vieglatlētikā, futbolā, handbolā, svarcelšanā, orientēšanās sportā un mākslas vingrošanā.

Pirmsākumi meklējami 1962. gadā kā Ogres rajona Bērnu un jauniešu sporta skolai, 1990. gada reorganizācijas procesā tiekot pievienota Ogres bērnu un jauniešu centram. Savukārt jau 1992. gadā tika izveidots Ogres pilsētas sporta centrs, kas vēlāk, veidojoties Ogres novadam, tika pārdēvēts par Ogres novada sporta centru (ONSC).

ONSC trenējas vairāk kā 490 audzēkņu dažādās treniņu – mācību grupās. Treniņu process notiek Latvijas un starptautiskām sacensībām atbilstošās sporta bāzes, kas palīdz konkurētspējīgas pieredzes nodrošināšanā jaunajiem sportistiem.

Nodaļas

Vieglatlētika. Senām tradīcijām apvīts sporta veids Ogres novadā. Treniņu process notiek pieredzējušu un jaunu, talantīgu treneru (Zigurds Kincis, Artūrs Priževoits, Edgars Siliņš, Edgars Kļaviņš, Jevgēnijs Liepa, Ināra Aperāne) vadībā, kuru pieredzē ir vairāku augstas klases sportistu sagatavošana, kā arī regulāra audzēkņu iekļūšana Latvijas jaunatnes izlašu dalībnieku vidū.

Rezultāti / Jaunumi

Futbols. Viens no populārākajiem komandu sporta veidiem Ogres novadā, ko apliecina ne tikai sporta centra jauniešu sistēmas komandu panākumi, bet arī lielā aktivitāte dažāda līmeņa pieaugušo sacensībās. Treneru komandu veido Raivis Rubīns, Vladimirs Paškovičs, Patriks Malvess un Mārcis Bormanis. Sporta centra audzēkņi regulāri atrodami ne vien Vidzemes novadu izlasē, bet arī starp kandidātiem Latvijas jauniešu izlasei.

Rezultāti / Jaunumi

Handbols. Senām tradīcijām apvīts sporta veids Ogres novadā, jau kopš 1964. gada saglabājot savu vietu starp vadošajām Latvijas komandām. Treneri Andris Sosnars un Natālija Kudrjavceva strādā ciešā saiknē ar HK Ogre komandām Latvijas handbola virslīgā un 1. līgā, izprotot jaunākās tendences un vajadzības kvalitatīvā jauno sportistu sagatavošanā. Sporta skolas audzēkņi veiksmīgi iekļaujas pieaugušo sportā, kā arī startē starptautiskās sacensībās gan klubu, gan izlašu līmenī.

Rezultāti / Jaunumi

Svarcelšana. Spēka, apņēmību un noturību apliecinošs sporta veids. Par veiksmīgu un kvalitatīvu darbību Ogres novada sporta centrā liecina lielais pēdējos gados sagatavoto sporta meistaru skaits. Treniņu process noris Vladimira Hamiduļina un Vitālija Volkova (sporta skolas absolvents) vadībā, attīstot ne tikai spēku, bet arī rūpējoties par izglītojošo darbu cilvēka ķermeņa pareizā darbībā augstas slodzes apstākļos.

Rezultāti / Jaunumi

Orientēšanās sports. Iecienīts sporta veids Ogrē, sporta centra programmā jau kopš 1993. gada. Treneru Ivetas Holcmanes un Naura Neimaņa vadībā daudz laika tiek pavadīts vietējās un starptautiskās sacensībās, rūpējoties par kvalitatīvas konkurences apstākļiem visos līmeņos. Latvijas izlasē veiksmīgi startējuši vairāki sporta skolas audzēkņi: Edgars Sparāns, Renārs Roze, Andris Kivlenieks, Raivo Kivlenieks.

Rezultāti / Jaunumi

Mākslas vingrošana. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma,kas tiek realizēta kopš 2011. gada. Treniņu procesā tiek attīstīta jauno sportistu stāja, kustību koordinācija, lokanība, ritma izjūta un citas bērnam nepieciešamās prasmes. Sporta veids plānveidīgi attīstās, jau šobrīd sniedzot redzamus rezultātus. Treneru komandu veido Tatjana Stepulāne, Nellija Žvīgure, Kristīne Konoda.

Rezultāti / Jaunumi

Treneru portfolio

Informācija vecākiem

Uzdot interesējošu jautājumu