*Apmeklējot Ogres novada sporta centru, lai saņemtu Ogres novadnieka kartes atlaidi, to kopā ar maksājuma uzdevumu jāuzrāda ONSC darbiniekam.

Rekvizīti:
Ogres novada pašvaldība
Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads
LV90000024455
Valsts kase, TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210
Ogres novada sporta centrs
Skolas 21, Ogre, LV-5001
Reģ.Nr. 40900021870