Tornī Ogre norisināsies Latvijas kauss grūtajā kāpšanā “OGRE OPEN 2024”

/ July 3, 2024

2024. gada 13.jūlijā Tornī Ogre norisināsies Latvijas kauss grūtajā kāpšanā “OGRE OPEN 2024”. Reģistrācija ir atvērta, bet vietu skaits ir ierobežots. Ar sacensību nolikumu iespējams iepazīties zemāk.

Sacensību sākums plkst. 9.30. Ja neplāno kāpt – nāc un atbalsti draugus un ģimeni! Kopā radīsim neaizmirstamus svētkus.Gatavojoties sacensībām ņem vērā, ka “OGRES TORNIS” darba laiks ir mainīts no 8. līdz 12. jūlijam tornis būs slēgts, bet sākot ar 14.jūliju strādās kā ierasts.
Pirmdiena – piektdiena 13.00 – 21.00
Sestdiena 11.00 – 21.00
Svētdiena 11.00 – 19.00

Reģistrācija pieejama šeit:

NOLIKUMS

I.    Mērķis un uzdevumi
1.    Popularizēt kāpšanas sportu un starptautiska mēroga sacensības kāpšanas sportā.
2.    Noskaidrot stiprākos kāpējus Latvijā.
3.    Aktīva, sportiska un veselīga dzīvesveida veicināšana.

II.     Laiks un vieta
4.    Sacensības notiek 2024. gada 13.jūlijā “Tornis Ogre” teritorijā Zvaigžņu ielā 11, Ogrē.

III. Organizatori
5.    Sacensības organizē Sporta un industriālās kāpšanas asociācija sadarbībā ar “Ogres novada sporta centru” un Latvijas Alpīnistu savienību.
6.    Sacensību galvenais tiesnesis Rolands Ruģēns. 
7.    Atbildīgais par maršrutiem Rolands Ruģēns. 
8.    Sacensības līdzfinansē no Ogres pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem.

IV. Dalībnieki

9.    Sacensībās Ogre Open piedalās dalībnieki dzimuši 2012 gadā un vecāki.
10.  Katrā kvalifikācijas grupā maksimālais dalībnieku skaits – 40. 
11.  Latvijas kausa ieskaitē A grupā piedalās dalībnieki no Latvijas dzimuši 2008 gadā un vecāki.
12.  Dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadiem sacensībās drīkst piedalīties ar vecāku atļauju un tikai trenera vai vecāku pavadībā.

V.  Sacensību norise 
13.  Sacensības notiek grūtās kāpšanas disciplīnā ar apakšējo drošināšanu.
14.  Sacensību dalībniekiem pašiem jābūt visam nepieciešamajam inventāram – drošības iekare, virve (minimums 50m), drošināšanas ierīce.
15.  Kvalifikācijā drošināšana ir jāorganizē pašam sacensību dalībniekam. Finālā drošināšanu organizē sacensību rīkotājs.
16.  Kvalifikācija notiek pēc festivāla principa. Katras grupas ilgums 3h. Maršrutu skaits – 15. Grūtības pakāpe 5a-8b.
17.  Par izkāptajiem maršrutiem piešķir punktus.
18.  Ieskaitē iekļauj 5 maršrutus, kas novērtēti ar augstāko punktu skaitu.
19.  Punkti tiek piešķirti pēc iepriekš piešķirtas maršrutu vērtības.
20.  Par maršrutu, kas izkāpts ar pirmo mēģinājumu tiek piešķirti papildu 10% punktu (ja maršruta vērtība 100, tad par izkāptu ar pirmo mēģinājumu 110).
21.  Par mēģinājumu skaita, ja dalībnieks ir norāvies.
22.  Aizliegts izmantot atsaites kā palīglīdzekļus, nedrīkst uz tām kāpt, vai noslogot tās ar rokām.
23.  Finālam kvalificējas 8 spēcīgākie sportisti, sieviešu un vīriešu konkurencē. Fināls norisinās pēc IFSC noteikumiem – Finālā ir viens maršruts. Uz maršrutu sportistam dod laiku 6 minūtes. Ieskaita katru sasniegto aizķeri.
24.  Ja starp finālā iekļuvušajiem  sportistiem nav 4 sportisti no Latvijas, finālistu skaitu palielina ar mērķi finālā iekļaut 4 sportistus no Latvijas.
25.  Sacensību programma būs publicēta divas nedēļas pirms sacensībām climbscore.com tīmekļa vietnē un “Tornis Ogre” sociālo tīklu kontos.
26.  Ar galvenā tiesneša rīkojumu, sacensību programma starta dienā var būt mainīta vai precizēta.

VI.  Sacensību programma
27.  13.07.2024.
9.30 reģistrācija 1.grupai
9.50 – 10.00 maršrutu apskate
10.00 – 13.00 maršrutu kāpšana
13.30 – reģistrācija 2.grupai
13.50 – 14.00 maršrutu apskate
14.00 – 17.00 maršrutu kāpšana
18.00 izolācijas zonas atvēršana
18.45 izolācijas zonas aizvēršana
19.00 finālistu starts
20.00 apbalvošana

VII.  Pieteikšanās, reģistrēšanās kārtība
28.   Sacensībām dalību piesaka reģistrējoties elektroniski, aizpilda anketu climbscore.com vietnē. Reģistrēšanās sākums 15.06.2024., pēdējā reģistrēšanās diena 11.07.2024. 23:59. 
29.  Katrā kvalifikācijas grupā maksimālais dalībnieku skaits – 40. 
30.  Ja kvalifikācijas grupas piepildās līdz 08.07.2024., tad organizators var pieņemt lēmumu izveidot papildu grupu 12.07. Par ko tiks paziņots papildus pēc 08.07.2024.
31.  Ja reģistrēts dalībnieks nevar ierasties uz sacensībām, tad jāinformē par to sacensību organizatori.
32. Katrs pilngadīgs Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai personīgo parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu.
33. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar ārsta vai vecāku parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu.

VIII.  Dalības maksa

34.    Dalības maksa sacensībās apmaksu veicot līdz 08.07.24. ir 25,00 EUR. Apmaksu veicot sākot 09.07.2024. tā ir 35 eur.
35.  Dalībnieks ir piereģistrējies, kad ir samaksāta dalības maksa. 
36.  Dalības maksu veic ar pārskaitījumu:

“Sporta un Industriālās kāpšanas asociācijas” biedrība Reģ. Nr. 40008081758
Ropažu iela 140, Rīga, Latvija, LV 1006
AS SWEDBANKA
LV75HABA0551036705019
Pamatojums: Vārds, Uzvārds, Latvijas kauss, “Ogre open 2024”  

37.  Reģistrācija sacensībām tiek slēgta 11.07.2024. 23:59
38. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.

IX.  Sacensību vērtēšana

39.  Sacensību kvalifikācijas kārta notiek atklāti, ieskaitē tiek ņemti vērā 5 maršruti. Sacensības noris ievērojot godīgas spēles principu, dalībnieks reģistrē savu rezultātu patstāvīgi, atzīmējot izkāptos maršrutus climbscore.com vietnē. Vienādu rezultātu gadījumā finālā, ņem vērā distancē pavadīto laiku, ja tas sakrīt, tad kvalifikācijas rezultātus. 
40.  Latvijas kausa ietvaros (reitinga punktu uzskaitei un vietu sadalījumam) visi dalībnieki no Latvijas (A grupas) tiek vērtēti atsevišķā grupā un saņem reitinga punktus ieskaitei grūtās kāpšanas disciplīnā.

X. Protesti
41.  Iesniedzami ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas. Protesta izskatīšanas maksa EUR 35.00.

XI.  Apbalvošana
42.  Sacensībās apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus. 
43.  Sacensību “Ogre open 2024” godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar Organizatora medaļām, piemiņas balvām un naudas balvām
1.vieta – 500 eur;
2.vieta – 300 eur;
3.vieta – 200 eur.
Gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. 
44.  Par dalību Latvijas kausā ar medaļām un piemiņas balvām apbalvo trīs labākos sportistus no Latvijas (A grupas).

XII.  Papildus informācija
45.  Organizatori nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
46.  Piedaloties sacensībās, dalībnieki izsaka savu piekrišanu organizatoram veikt personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas datus. Fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti, Tornis Ogre, Latvijas Alpīnistu savienības tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē. 
47.  Papildus informāciju par sacensību norisi var saņemt pa tālruni +37126406314 vai e-pastu: atis@falkorsgroup.com

Start: July 13th 2024, 09:00
End: July 13th 2024, 20:00

Timezone: Europe/Riga

Location: “Tornis Ogre” teritorijā Zvaigžņu ielā 11, Ogrē

Share this Post