Vladimirs Paškovičs

Tālrunis: 29492895

E-pasts: vladimirs.paskovics@ogresnovads.lv

Izglītība: maģistra grāds sporta zinātnē.

Darba stāžs: Pedagoģiskais stāžs 10 gadi.

Futbola trenera stāžs 8 mēneši.

Dzīves moto: „Nākotne ir atkarīga no manis”.

Vaļasprieki: Vēsturisku grāmatu lasīšana, muzeju apmeklēšana.

l