Ogres novada čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem(ONČPVJ) 2023

/ May 2, 2023

7 posmos visas vasaras garumā Ogres novadā norisināsies Ogres novada čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem 2023. Pirmais posms jau 7.maijā Ogres novada sporta centrā.

Sacensību mērķis:

Popularizēt pludmales volejbolu Ogres novadā, celt katra sportista individuālo un komandas līmeni, veicināt sportiska dzīvesveida izvēli novada jauniešu vidū.
Veicināt sagatavošanos Latvijas čempionātam pludmales volejbolā jauniešiem 2023.

Sacensību norises vieta un laiks

Sacensības tiek organizētas 7 posmos:

1.posms Ogres novada sporta centrā  7.maijā plkst. U14 10.00, U16 13.00, U20 16.00

2.posms Lielvārdes  sporta centrā  14.maijā U14 10.00, U16 13.00, U20 16.00

3.posms Ķegumā 26.maijā(pie skolas un pludmalē) U14 12.00, U16 15.00, U20 18.00

4.posms Ikšķilē(pie skolas) 10.jūnijā U14 9.00, U16 13.00, U20 17.00

5.posms Ogresgalā(hipodromā) 18.jūnijā U14 10.00, U16 13.00, U20 16.00

6.posms/fināls Ogres centrā uz ‘’Volejbola skatuves’’ 18.augustā U14 10.00, U16 13.00,    U20 16.00. Piedalās tikai katra vecumposma četras labākās komandas.

7.posms  Ogres novada sporta centrā- ‘’Rudens kauss’’-3.septembrī 10.00

Dalībnieku pieteikšanās sacensībām

Komandu pieteikumus  galvenajam organizatoram  iesniedz treneri, rakstot whatsapp uz tālruni 29286441 Artūram Mangulim, norādot komandas dalībnieku vāŗdus, uzvārdus un vecuma grupu , bet reģistrācija tiek apstiprināta, kad par  dalībnieku tiek veikta dalības maksas iemaksa, ko veic  dalībnieku vecāki vai likumīgie aizbildņi (pilngadīgie dalībnieki var iesniegt paši) par katru posmu atsevišķi (5 eiro no cilvēka) vismaz trīs dienas pirms kārtējā posma, maksājuma mērķī norādot:

Dalības maksa ONČPVJ 2023,  dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, posms(piem. 1.posms Ogrē 7.maijs) un vecuma grupu(piem.U14) vai
par visiem posmiem uzreiz (20 eiro no cilvēka),maksājuma mērķī norādot:

Dalības maksa ONČPVJ 2023, dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, vecuma grupu(piem.U14), visi posmi.

Neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atgriezta.

Sacensību dalībnieki/vecuma grupas

Bērni un jaunieši(atsevišķi zēnu un meiteņu komandas), kuri ir deklarēti Ogres novadā,  mācās Ogres novada izglītības iestādē vai trenējas(ir reģistrēti) Ogres novadā reģistrētā nevalstiskajā organizācijā, kas realizē licencētu interešu izglītības programmu ‘’Pludmales volejbols’’.

U14-2010.g.dzimušie un jaunāki
U16-2008.g.dzimušie un jaunāki
U20-2004.g.dzimušie un jaunāki

Izspēles sistēma

Grupu turnīra izspēles sistēma tiek veidota vadoties no pieteikto komandu skaita un turnīra organizatoru norādījuma.

Vērtēšana un apbalvošana

Katrā posmā tiek apbalvotas katras vecuma grupas 4 labākās komandas zēnu ne meiteņu konkurencē, bet finālposmā visa turnīra pirmo četru vietu ieguvēji kopvērtējumā U14, U16,  un U20 vecuma grupās.

Kopvērtējumā tiek ņemti vērā 3 posmu labākie rezultāti. Vienāda rezultāta gadījumā tiek ņemti vērā arī pārējo posmu rezultāti.

Uzvarētāji katrā posmā saņem medaļas, bet finālposmā kausus un piemiņas balvas.

Atbildība

Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību attiecīgajām sacensībām.

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai publiskajos materiālos.

Rekvizīti dalības maksu  veikšanai:
Biedrība “Sporta un kultūras telpa “ĶIRZAKA”
Adrese: Mārsila iela 15, Ogre, Ogres nov.,  LV-5001
Reģ.Nr. 40008308772AS Swedbank, kods HABALV22
Konta Nr. LV80HABA0551051190133

Sacensību organizators;

Biedrība ‘’Sporta un kultūras telpa ‘’Ķirzaka’’ sadarbībā ar Ogres novada sporta centru un  Lielvārdes sporta centru

Galvenais tiesnesis Artūrs Mangulis
Info rakstot whatsapp 29286441

Share this Post