Informācija vecākiem

Ogres novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārraudzībā strādā Ogres novada sporta centra (ONSC), kurā tiek realizētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas – vieglatlētikas, futbola, orientēšanās, handbola, svarcelšanas un mākslas vingrošanas prasmju attīstīšanā.

Vecāku līdzfinansējuma maksa ir noteikta saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra lēmumu Nr.31/2012 (skatīt) „Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.

Attaisnojuma dokumentus par veiktajiem vecāku līdzfinansējuma maksājumiem iespējams pievienot Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un iekļaut attaisnotajos izdevumos.

Maksājumus var veikt ar pārskaitījumu internetbankā, bankas filiālēs vai pastā:

Ogres novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000024455
SWEDBANK, kods HABALV22
Konts Nr. LV80HABA0551042512513

Samaksāt var arī skaidrā naudā pašvaldības kasē Brīvības ielā 33, 1.stāvā.

Veicot maksājumu obligāti norādāms sporta skolas audzēkņa vārds, uzvārds, līguma nr., mācību maksa (sporta veids), mēnesis, par kuru tiek maksāts. 

Lietvede: 26385725
Dežurants: 65027877
Atrašanās vieta: Skolas iela 12 (Ogres novada sporta zāle)
Lietvedes darba laiks: pirmdienā, trešdienā, ceturtdienā no plkst. 8:00 līdz 17:00; otrdienā no plkst. 8:00 līdz 18:00; piektdienā no plkst. 8:00 līdz 16:00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 – 14:00)

Noteikumus par audzēkņu vecāku mācību maksas kārtību Ogres novada sporta centrā var saņemt pie treneriem, mācību pārzines vai dežuranta.

Ziedojumu konts: LV96UNLA0050009352736