Ogres novada sporta centrs

Zigurds Kincis

Tālrunis: 28356763

E-pasts: zigurds.kincis@ogresnovads.lv

Sporta centrā: no 2010. gada maija
Izglītība: LSPA (2012) – profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista vadītāja sporta jomā kvalifikācija.

LSPA (2010) – izglītības un sporta darba speciālista, sporta skolotāja un vieglatlētikas vecākā trenera kvalifikācija

LSPA (2008) – izglītības zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds sportā.

 

l